Vyhľadávanie - Kolektív autorovProdukty zodpovedajúce kritériám:


Zákony 2021 I. B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)

Zákony 2021 I. B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)

Kolektív autorov

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatných novelách k 1. 1. 2021, ako aj ďalšie s..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 II aktualizácia II 1 - Verejné obstarávanie, konkurz, reštrukturalizácia a exekúcie

Zákony 2021 II aktualizácia II 1 - Verejné obstarávanie, konkurz, reštrukturalizácia a exekúcie

Kolektív autorov

Novelami zákonov sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktorých zmenu alebo..

5.13€
Bežná cena: 5.70€
Zákony 2021 II aktualizácia II 2 - Civilný mimosporový poriadok a Notársky poriadok

Zákony 2021 II aktualizácia II 2 - Civilný mimosporový poriadok a Notársky poriadok

Kolektív autorov

V súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimos..

2.43€
Bežná cena: 2.70€
Zákony 2021 II. A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Zákony 2021 II. A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Kolektív autorov

Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s. ..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť

Zákony 2021 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť

Kolektív autorov

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravuj..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory

Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 III aktualizácia III 1 - Zákonník práce a súvisiace právne predpisy

Zákony 2021 III aktualizácia III 1 - Zákonník práce a súvisiace právne predpisy

Kolektív autorov

Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších pre..

5.13€
Bežná cena: 5.70€
Zákony 2021 III aktualizácia III 2 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a inšpekcia práce

Zákony 2021 III aktualizácia III 2 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a inšpekcia práce

Kolektív autorov

Skrátená anotácia:Zámerom novely zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie prác..

3.51€
Bežná cena: 3.90€
Zákony 2021 III. A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP (Minimálna mzda, Zákonník práce, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Dni pracovného pokoja, Nelegálne zamestnávanie, Ochrana osobných údajov)

Zákony 2021 III. A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP (Minimálna mzda, Zákonník práce, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Dni pracovného pokoja, Nelegálne zamestnávanie, Ochrana osobných údajov)

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 III. B - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody

Zákony 2021 III. B - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 IV. - Stavebné zákony a predpisy (stavebný zákon, bytové a nebytové priestory, pozemkové spoločenstvá, kataster, nehnuteľností, štátny fond rozvoja bývania)

Zákony 2021 IV. - Stavebné zákony a predpisy (stavebný zákon, bytové a nebytové priestory, pozemkové spoločenstvá, kataster, nehnuteľností, štátny fond rozvoja bývania)

Kolektív autorov

Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 V aktualizácia V 1 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Zákony 2021 V aktualizácia V 1 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Kolektív autorov

Novelou zákona sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktorých zmenu alebo d..

2.43€
Bežná cena: 2.70€
Zákony 2021 V. A - Verejná správa – Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2021 (Rozpočtové pravidlá, verejná služba, elektronická komunikácia, verejné obstarávanie, informačné technológie)

Zákony 2021 V. A - Verejná správa – Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2021 (Rozpočtové pravidlá, verejná služba, elektronická komunikácia, verejné obstarávanie, informačné technológie)

Kolektív autorov

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021 týkajúce sa oblasti verejnej správy.Nov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 V. B - Školstvo, Obce

Zákony 2021 V. B - Školstvo, Obce

Kolektív autorov

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021.Určený je pracovníkom školstva, pedagog..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zobrazenie 76 až 90 zo 98 (7 stránok)