Vyhľadávanie - Kolektív autorovProdukty zodpovedajúce kritériám:


Viktor Frešo Limitovaná edícia

Viktor Frešo Limitovaná edícia

kolektív autorov

Limitované signované vydanie (250 kusov) monografie s originálnou kresbou Viktora Freša. &..

90.00€
Bežná cena: 100.00€
Vtáky sveta

Vtáky sveta

Kolektív autorov

Prehľadná príručka na spoznávanie vyše 800 druhov vtákov z celého sveta. Viac ako 800 fotografií s p..

17.90€
Bežná cena: 19.89€
Základy práva a ochr.spotrebiteľa

Základy práva a ochr.spotrebiteľa

Kolektív autorov

Pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre ..

3.78€
Bežná cena: 4.20€
Zákony 2020 II. A - Obchodné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Obchodné právo, autorské právo a živnostenský zákon)

Zákony 2020 II. A - Obchodné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Obchodné právo, autorské právo a živnostenský zákon)

Kolektív autorov

V publikácii nájdete úplné znenia zákonov a právnych predpisov po novelách platných k 1. 1. 2020. Le..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 II. B - Občianske zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa)

Zákony 2020 II. B - Občianske zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa)

Kolektív autorov

Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upra..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 II. C - Trestné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Súdne spory, exekúcie, trestné právo a správne právo)

Zákony 2020 II. C - Trestné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Súdne spory, exekúcie, trestné právo a správne právo)

Kolektív autorov

Zborník Zákony II C obsahuje zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi kto..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 III. A - Zákonník práce – Úplné znenie k 1.1.2020 (Pracovnoprávne a mzdové predpisy, služby zamestnanosti, osobné údaje, BOZP a pedagogickí zamestnanci)

Zákony 2020 III. A - Zákonník práce – Úplné znenie k 1.1.2020 (Pracovnoprávne a mzdové predpisy, služby zamestnanosti, osobné údaje, BOZP a pedagogickí zamestnanci)

Kolektív autorov

Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Zák..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 III. B - Zdravotné a sociálne zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Sociálne, dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie)

Zákony 2020 III. B - Zdravotné a sociálne zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Sociálne, dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie)

Kolektív autorov

Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právn..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 III. C - Zákon o rodine – Úplné znenie k 1.1.2020 (Sociálne zákony, sociálne služby a sociálno-právna ochrana detí)

Zákony 2020 III. C - Zákon o rodine – Úplné znenie k 1.1.2020 (Sociálne zákony, sociálne služby a sociálno-právna ochrana detí)

Kolektív autorov

Zborník Zákony III C obsahujú úplné znenia zákonov a právnych predpisov po novelách platných k 1. 1...

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 IV. - Stavebné zákony a predpisy – Úplné znenie k 1.1.2020 (Stavebný zákon, Bytové a nebytové priestory, Pozemkové spoločenstvá, Kataster nehnuteľností, Štátny fond rozvoja bývania)

Zákony 2020 IV. - Stavebné zákony a predpisy – Úplné znenie k 1.1.2020 (Stavebný zákon, Bytové a nebytové priestory, Pozemkové spoločenstvá, Kataster nehnuteľností, Štátny fond rozvoja bývania)

Kolektív autorov

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2020. V tomt..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 V. - Verejná správa a samospráva – Úplné znenie k 1.1.2020 (Školský zákon, Rozpočtové pravidlá, Verejná služba, Pedagogickí zamestnanci, Obecná polícia, Informačné technológie)

Zákony 2020 V. - Verejná správa a samospráva – Úplné znenie k 1.1.2020 (Školský zákon, Rozpočtové pravidlá, Verejná služba, Pedagogickí zamestnanci, Obecná polícia, Informačné technológie)

Kolektív autorov

Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 je určený štátnej a verejnej službe, školám a š..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 VI. A - Životné prostredie – Úplné znenie k 1.1.2020 (Životné prostredie, Environmentálny fond, Ochrana prírody a krajiny, Lesy, Poľovníctvo, Emisné kvóty, Ovzdušie)

Zákony 2020 VI. A - Životné prostredie – Úplné znenie k 1.1.2020 (Životné prostredie, Environmentálny fond, Ochrana prírody a krajiny, Lesy, Poľovníctvo, Emisné kvóty, Ovzdušie)

Kolektív autorov

Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti životné..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 VI. B - Odpadové a vodné hospodárstvo – Úplné znenie k 1.1.2020 (Zákon o odpadoch, Skládkovanie odpadov, Prevencia havárií, Zálohovanie obalov, Vodný zákon, Povodne)

Zákony 2020 VI. B - Odpadové a vodné hospodárstvo – Úplné znenie k 1.1.2020 (Zákon o odpadoch, Skládkovanie odpadov, Prevencia havárií, Zálohovanie obalov, Vodný zákon, Povodne)

Kolektív autorov

Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti odpadov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 I aktualizácia I 1 - daňové a účtovné zákony (opatrenia proti koronavírusu)

Zákony 2021 I aktualizácia I 1 - daňové a účtovné zákony (opatrenia proti koronavírusu)

Kolektív autorov

Novely zákonov sú ďalším opatrením, ktoré by malo pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatren..

4.32€
Bežná cena: 4.80€
Zákony 2021 I. A - Daňové zákony (Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa)

Zákony 2021 I. A - Daňové zákony (Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa)

Kolektív autorov

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy dan..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zobrazenie 61 až 75 zo 98 (7 stránok)