Daňové zákony 2020 (Daňové a mzdové zákony po novelách)

Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Poradca, s.r.o.
Väzba:mäkká, brožovaná
Počet strán:816
Jazyk:slovenský
Rok vydania:
ISBN:9788081621345
Kód produktu:10031
Dostupnosť:Skladom
  • Bežná cena: 13.00€
  • Cena: 11.70€

  • Ušetríte: 1.30€

Publikácia obsahuje daňové, účtovné, sociálne a zdravotné zákony po ostatných novelách. Doplnená je o Odvody poistného od 1.1.2020 a Zákonník práce - mzdové zvýhodnenia s názornými príkladmi. Zákon o DPH a ZDP prinášame s komentáromPrínosom môže byť pre daňovníkov, ekonómov, účtovníkov, mzdových účtovníkov, audítorov, podnikateľov, živnostníkov i širokú verejnosť...Daňové a mzdové zákony 2020 po novelách obsahuje :\" Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom\" Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom\" Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve\" Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 Postupy účtovania v PÚ\" Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení\" Zákon č. 461/2003 Z. z. o zdravotnom poistení\" Odvody poistného od 1. 1. 2020V publikácii nájdete aj na nasledujúce zmeny, ktoré priniesli ostatné novely:Zmeny v zákone o dani z príjmov sú zamerané na:o podporu malých a stredných podnikovo znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkovo zníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnostio platenie preddavkov na daň z príjmovo podporu automobilového priemysluNovela zákona o DPH zavádza nasledovné úpravy:o zjednodušenie obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy medzi členskými štátmi,o určenie miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet, v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ,o doplnenie, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu,o zníženie sadzby DPH na noviny, časopisy a periodiká na 10 %,o zníženie sadzby DPH na zdravé potraviny na 10 %, o reťazové obchody prvýkrát v zákone o DPH,o zavedenie režimu call-off stock,o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade - znenie ustanovenia § 11a,o určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní dlhodobého majetku do 1 700 eur,o doplnenie hmotnoprávnej podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu,o mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku,o úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania.Prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2020Od 1. 1. 2020 sa opäť upravujú sadzby poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR z 954 € (za rok 2017) na 1 013 € (za rok 2018), sa mení najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov.Zákonník práce 2020 - mzdové zvýhodneniaNovela Zákonníka práce účinná od 1. 5. 2018 priniesla viaceré zmeny do Zákonníka práce, a to aj také ktoré sa týkajú ustanovení, ktoré boli bez zmeny prakticky od vzniku Zákonníka práce. Jednou z týchto oblastí je aj oblasť mzdových zvýhodnení a zavedenie nového inštitútu špecifických dobrovoľných peňažných plnení (hovorovo nazývaných 13. a 14. platy).Služby zamestnanosti pre rok 2020Jednoznačne najväčšou témou pre služby zamestnanosti je oblasť zamestnávania cudzincov (najmä z tretích krajín). Okrem toho je však pre zamestnávateľa dôležitá aj oblasť zamestnávania na dohody osoby evidované na úrade práce...Daň z príjmu zo závislej činnosti a zdaňovanie dividend pre rok 2020Po novom sa od roku 2020 mení spôsob výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.Z 19,2-násobku životného minima sa koeficient mení na 21-násobok - čím sa nezdaniteľná časť na rok zvyšuje pri aktuálnom životnom minime na 4 414,20 eura a na mesiac na 367,85 eur...

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Podobné tituly

Ústava Slovenskej republiky, listina základných práv a slobôd, štátne symboly - po novele

Ústava Slovenskej republiky, listina základných práv a slobôd, štátne symboly - po novele

Systém dôchodkového zabezpečenia predstavuje jeden z nástrojov, prostredníctvom ktorého štát vykonáv..

2.52€
Bežná cena: 2.80€
Účtovná závierka za rok 2019 - Časové rozlíšenie, inventura, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, výročná správa, peňažný denník, odložená daň z príjmov, opravné položky, zásoby
4.49€
Bežná cena: 4.99€
Zákonník práce po novele - Aktuálne informácie k novele od 1.7.2018

Zákonník práce po novele - Aktuálne informácie k novele od 1.7.2018

Zmeny po poslednej novele Zákonníka práce a aktuálne informácie, ako sú: zmeny životného minima od ..

5.58€
Bežná cena: 6.20€
Daňové a mzdové zákony 2019 - po novele + dane a odvody - Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, Zákon o účtovníctve, Odvody poistného, ZDP a DPH
11.07€
Bežná cena: 12.30€
Zákony 2020 III. B - Zdravotné a sociálne zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Sociálne, dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie)

Zákony 2020 III. B - Zdravotné a sociálne zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Sociálne, dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie)

Kolektív autorov

Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právn..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
1000 riešení 1/2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novele: Daňové a nedaňové výdavky, Paušálne výdavky u podnikateľa

1000 riešení 1/2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novele: Daňové a nedaňové výdavky, Paušálne výdavky u podnikateľa

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd..

3.03€
Bežná cena: 3.36€