Dane, účtovníctvo

 Účtovné súvzťažnosti a daň z príjmov 2019 – pre podvojné účtovníctvo, po novele - Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve po zmenách od 1.10.2018 a ZDP

Účtovné súvzťažnosti a daň z príjmov 2019 – pre podvojné účtovníctvo, po novele - Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve po zmenách od 1.10.2018 a ZDP

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve po zmenách od 1.10.2018 a Zákon o dani z príjmov po ostatn..

14.85€
Bežná cena: 16.50€
Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo - Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné a kapitálové účty, výnosy, dlhodobé, záväzky, zúčtovacie vzťahy

Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo - Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné a kapitálové účty, výnosy, dlhodobé, záväzky, zúčtovacie vzťahy

Jana Bielená Ivana Hudecová

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kap..

5.01€
Bežná cena: 5.56€
Zákon o cestnej premávke po novele - Úplné znenie zákona a vykonávacej vyhlášky s farebnými značkami

Zákon o cestnej premávke po novele - Úplné znenie zákona a vykonávacej vyhlášky s farebnými značkami

neuvedený

Dôvodom novely zákona bolo zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel. C..

6.75€
Bežná cena: 7.50€
Zákonník práce 2020 (po novelách s komentárom)

Zákonník práce 2020 (po novelách s komentárom)

Zuzana Cingelová

Vydavateľstvo PORADCA prináša Zákonník práce po novele s komentárom na rok 2020. Jednou z noviel Zák..

14.40€
Bežná cena: 16.00€
Zákony 2020 I/A - Daňové zákony – úplné znenie k 1.1.2020 - ZDP, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, cestovné náhrady, finančná správa

Zákony 2020 I/A - Daňové zákony – úplné znenie k 1.1.2020 - ZDP, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, cestovné náhrady, finančná správa

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní a správy daní a poplatk..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2020 I/B - Účtovné zákony - úplné znenie k 1.1.2020 - Zákon o účtovníctve, Sústavy JÚ a PÚ, Rozpočtové organizácie, Správne poplatky

Zákony 2020 I/B - Účtovné zákony - úplné znenie k 1.1.2020 - Zákon o účtovníctve, Sústavy JÚ a PÚ, Rozpočtové organizácie, Správne poplatky

Zborník obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postu..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 I. A - Daňové zákony (Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa)

Zákony 2021 I. A - Daňové zákony (Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa)

Kolektív autorov

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy dan..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 I. B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)

Zákony 2021 I. B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)

Kolektív autorov

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatných novelách k 1. 1. 2021, ako aj ďalšie s..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 III. A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP (Minimálna mzda, Zákonník práce, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Dni pracovného pokoja, Nelegálne zamestnávanie, Ochrana osobných údajov)

Zákony 2021 III. A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP (Minimálna mzda, Zákonník práce, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce, Dni pracovného pokoja, Nelegálne zamestnávanie, Ochrana osobných údajov)

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 III. B - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody

Zákony 2021 III. B - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov..

6.30€
Bežná cena: 7.00€
Zobrazenie 46 až 56 zo 56 (4 stránok)